Sekretesspolicy

Ikrafttrände: 1 maj 2015

Introduktion

Hormel Foods Corporation ("bolaget" eller "vi") är och driver denna webbplats (vå "Webbplats"). Vi respekterar din integritet och har antagit denna sekretesspolicy (denna "policy") fött föara vilken information vi samlar in fråeller om dig via våhemsida och hur vi anväer, underhåer, skyddar och beskriver informationen.

Våra Villkor

Denna policy är en del av Villkoren som styr din användning av vår hemsida. En länk till våra allmänna villkor finns längst ned på varje sida på vår webbplats.

Barn som är yngre än 13

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13, ska du inte lämna någon information på denna Webbplats.

Information som vi samlar in om dig och hur vi samlar in den

Vi samlar in olika typer av information från och om användare av vår hemsida. En del av informationen vi samlar in kan vara "personlig information", vilket betyder att den identifierar dig personligen, ensam eller i kombination med annan information som är tillgänglig för oss. Den information vi samlar in faller i följande kategorier:

Information som du lämnar manuellt till oss, till exempel när du fyller i en registrerings- eller ett tävlingsformulär, efterfrågar tjänster, eller publicerar "användarbidrag" (innehåll du publicerar med hjälp av det sociala nätverksverktyget som vi tillhandahåller åt dig). Information från tredje parts plattformar för sociala medier. Du kan registrera, logga in på, eller förbättra din profil på vår hemsida genom att välja att automatiskt fylla i de begärda datafälten med information som du tidigare lämnat till tredje parts plattform för sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter). Genom att göra detta, begär du att tredje partsplattformen skickar information till oss, inklusive personuppgifter, från din profil på den plattformen. Vi behandlar den informationen på samma sätt som vi behandlar annan information som du lämnar till oss när du registrerar dig, loggar in, eller förbättrar din profil.
 

Information från din webbläsare eller enhet, såsom din IP-adress och annan information om din internetuppkoppling, den utrustning du använder för att få tillgång till vår webbplats och användningsdetaljer.

Information samlas in av cookies och andra spårningstekniker, såsom vilka olika typer av produkter som du är intresserad av. Cookies hjälper oss också att förstå hur besökare använder vår webbplats och stöder funktionerna på vår webbplats, till exempel genom att bespara dig besväret att behöva lämna information som redan finns i vår databas.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera lämplig inställning på din webbläsare. Men om du väljer den inställningen kan du inte använda eller få tillgång till vissa delar av vår webbplats. Om du inte har justerat inställningarna i din webbläsare så att den kommer att vägra cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du styr din webbläsare till vår webbplats.

Observera att information vi får från din webbläsare eller enhet eller som samlas in av cookies kan inte i och för sig identifiera dig personligen. Men kan vi kombinera den med annan information i ett försök att identifiera dig eller vi kan kombinera det med uppgifter som identifierar dig

Tredje partannonsörers användning av cookies.

Förutom cookies som företag levererar till din dator via vår hemsida, kan vissa tredje parter leverera cookies till dig för en rad olika skäl. Till exempel använder vi Google Analytics, ett webbanalysverktyg som hjälper oss att förstå hur besökarna engagerar sig i vår hemsida. Om du vill veta mer om Google Analytics, klicka här.

Andra tredje parter kan leverera cookies till din dator eller mobil enhet för att spåra dina beteenden on-line över tid och över ickeassocierade webbplatser och/eller leverera riktade annonser, antingen på vår webplats eller på andra webbplatser.

Du har valmöjligheter om insamlingen av uppgifter från tredje part på vår hemsida. Till exempel, om du inte vill att information om ditt besök på vår webbplats skickas till Google Analytics kan du ladda ner en opt-outwebläsare Add-on genom att klicka här. Observera att Add-ons inte förhindrar att information skickas till bolaget.

Dessutom, om du vill välja bort att ha intressebaserad information som samlas in av vissa företag under dina besök på vår webbplats eller andra webbplatser, klicka här. Du kommer att hänvisas till en branschutvecklad webplats som innehåller mekanismer för att välja om varje listat företag kan samla in och använda data för on-linebeteende i reklamsyfte. Det kan vara så att en del av de utomstående företagen som samlar intressebaserad information om denna webbplats inte deltar i den av branschen utvecklade opt-outwebbplatsen, i vilket fall det bästa sättet att undvika spårning av dina on-linebeteenden av tredje part kan vara genom din webbläsares inställningar och radering av cookies.

Hur använder vi dina uppgifter

Vi använder information som vi samlar in från eller om dig:

 • för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du efterfrågar;
 • för att förse dig med effektiv kundtjänst;
 • för att ge dig en personlig upplevelse när du använder vår webbplats;
 • för att kontakta dig med information och meddelanden i samband med din användning av vår webplats;
 • för att kontakta dig med specialerbjudanden och annan information som vi tror kommer att vara av intresse för dig (i enlighet med eventuella sekretessinställningar du har angett till oss);
 • att bjuda in dig att delta i undersökningar och ge feedback till oss (i enlighet med de sekretessinställningar du har angett till oss);
 • för att förbättra innehållet, funktionalitet och användbarhet av vår webplats;
 • för att bättre förstå dina behov och intressen;
 • för att förbättra våra produkter och tjänster;
 • för att förbättra vår marknadsföring och PR-insatser;
 • av säkerhets- och kreditskäl eller i syfte att förhindra bedrägerier; och
 • för något annat ändamål som anges i ett tillämpligt avtal eller andra avtal mellan dig och oss.

Utlämnande av din information

När det gäller insamlad information om våra användare, och information som inte identifierar någon individ, förbehåller vi oss rätten att lämna ut sådan information utan begränsning.

När det gäller användarbidrag, inklusive sådana som innehåller personuppgifter, förbehåller vi oss rätten att lämna ut sådan information utan begränsning. I synnerhet, vänligen observera att användarbidrag, per definition, kan läsas, samlas in, användas, och beskrivas vidare av andra användare av vår webplats. Vi förbehåller oss också rätten att använda användarbidrag som du skickar för reklamkampanjer och andra kampanjer. Vi väljer själva om vi vill använda ditt namn i samband med sådan användning och vi kanske inte söker ditt tillstånd innan innehållet används för sådana ändamål. Därför bör du inte ha några förväntningar på sekretess med avseende på användarbidrag som du lämnar på eller via vår hemsida.

När det gäller all annan personlig information, förbehåller vi oss rätten att lämna ut den till följande företag:

 • Våra dotterbolag och filialer.
 • Entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet.
 • Till en köpare eller annan efterträdare i händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller någon annan försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av Hormel Foods tillgångar, vare sig som en pågående angelägenhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personlig information om vår webbplats användare som ägs av Hormel Foods är en del av de överlåtna tillgångarna.
Till tredje part för att marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig om du inte har valt bort sådant utlämnande.
 • Till någon till vem avslöjande är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka du lämnar personuppgifter. Till exempel, om du ger oss en e-postadress för att använda "e-post till en vän"-funktionen på vår webbplats, kommer vi att sända innehållet i e-postmeddelandet och din e-postadress till mottagarna.
 • För alla andra ändamål antingen utlämnad av oss när du ger information, eller för vilket vi har ditt samtycke.

Vi kan också lämna ut din personliga information när vi i god tro, tror att utlämnande ärlämpligt för att följa domstolsbeslut, lag eller juridisk process, inklusive för att svara till myndigheters eller föreskrifter eller för att skydda rättigheter, egendom, eller säkerhet för Hormel Foods, våra kunder eller andra.

Valmöjligheter när det gäller din information

I allmänhet. Vi respekterar din rätt att göra val om hur vi samlar in, använder och lämnar ut din information. Denna policy beskriver några av dina valmöjligheter, så som ditt val att välja bort mottagande av "Cookies" [infoga länk till avsnittet ovan] och din rätt att välja bort att din information delas med tredje part för sitt egna marknadsföringssyfte. Vi kan be dig att ange dina val vid den tidpunkten och på den sida där du lämnar dina uppgifter.

E-postinställningar. Du kan välja bort e-postmeddelanden vi skickar till dig. Om du vill sluta ta emot e-postmeddelanden, väljer du helt enkelt "avbeställa" längst ned i varje kommunikation. Vänligen observera att du inte kan välja bort transaktions-e-post, till exempel e-post som bekräftar ett köp som görs på vår webplats.

Spåra-inte-Mekanismer. Kalifornisk lag kräver att denna policy hanterar hur vi tar itu med hur vi svarar på alla "Spåra-inte-signaler (DNT) "som levereras av din webbläsare. På grund av det förändrade läget i teknik och obeslutsamheten inom branschen när det gäller innebörden av DNT-signaler, garanterar vi för närvarande inte att vi kommer att respektera DNT-signaler.

Tidigare uttryckta preferenser. Du kanske kan ändra tidigare uttryckta preferenser om hur vi använder din information. För att göra detta, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan [länk].

Interagera med sociala medier på vår webplats

Facebook, Twitter och andra plattformar för sociala medier tillhandahåller verktyg som många av våra kunder använder och uppskattar, och vi inkluderar länkar till olika sociala medier på vår webplats. Om du interagerar med dessa sociala medier genom vår hemsida, kommer din upplevelse på dessa plattformar att regleras av sekretess och andra riktlinjer som dessa plattformar använder. Vi uppmanar dig således att välja dina sekretessinställningar på dessa platser.

Datasäkerhet

Bolaget vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att ha en säkerhetsnivå som är anpassad till hur känslig den information är som vi samlar in. Tyvärr är inte överföring av information via Internet helt säker. Därför kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifter som överförs till vår webplats. All överföring av personlig information sker på egen risk. Vi är inte ansvariga för kringgående av sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns på webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller andra online-plattformar. Dessa länkar är endast till för din referens och bekvämlighet och innebär inte något godkännande av de produkter som säljs eller information som tillhandahålls via dessa webbplatser, heller inte något samarbete med deras operatörer. Bolaget kontrollerar inte dessa webbplatser och är inte ansvarig för deras riktlinjer. Information som du lämnar till tredje part på deras webbplatser omfattas av deras sekretess och urvalspolicy och omfattas inte av denna policy. Vi uppmanar dig att granska den sekretesspolicy som publiceras på andra platser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar någon personlig information.
 

Tillgång till din information

Du kan begära att få granska eller uppdatera den personliga information du har lämnat till oss via vår webbplats genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Vi kommer att svara på din förfrågan inom rimlig tid eller inom den tid som anges i tillämplig lag. När det är lämpligt, eller om det krävs enligt tillämplig lag, kommer vi att rätta, ändra eller ta bort dina personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka åtkomst till personliga uppgifter om det är orimligt betungande eller kostsamt att ge sådan tillgång under rådande omständigheter, eller på annat sätt är tillåtet enligt tillämplig lag.

Kontakt information Att ställa frågor eller kommentera den här sekretesspolicyn och våra sekretessmetoder, kontakta oss på:

Hormel Foods Corporation
EN Hormel Place
Austin, MN 55912. USA

Attn: juridiska avdelningen

www.hormelfoods.com/About/Legal/Privacy-Policy