Villkor

Ikrafttrände: 1 Maj 2015

Välkommen

Denna webbplats (denna "Webbplats") ägs och drivs av Hormel Foods Corporation ("Hormel Foods", "vi","oss" och "vår"). Genom att besöka eller använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, får du inte tillgång till eller använda denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa villkor när som helst. Dessa förändringar kommer vara gällande från den dag vi lägger upp den reviderade versionen på våra webbplatser.

 

Äganderätten till webbplats och innehål

All rättigheter till denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till all programvara och koder som innefattar och driver denna webbplats, och all text, fotografier, bilder, illustrationer, grafik, ljud, video och audio-videoklipp, webbadresser, reklamtexter och annat material som tillhandahålls via denna webbplats (tillsammans benämnt "Innehåll") ägs av oss eller av tredje part som har licensierat sitt innehåll till oss. Denna webbplats är skyddad under lagar angående varumärken, servicemärken, utstyrselmärken, upphovsrätt, patenträtt, lagar om affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar. Dessutom är hela innehållet på denna webbplats ett kollektivt arbete under amerikanska och internationella upphovsrättslagar och avtal, och vi äger upphovsrätten i urvalet, samordningen, bearbetningen och förbättringen av innehållet på denna webbplats. 

Vi ger dig härmed en begränsad, återkallelig licens att ladda ner och skriva ut kopior av någon del av innehållet på denna webbplats som du rätteligen har fått tillgång till, men endast för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, och endast om du inte tar bort, ändrar eller döljer någon upphovsrätt, varumärkes- eller annan äganderätt från innehållet du laddar ner. Ovanstående licens är föremål för dessa villkor och omfattar inte rätt att använda någon dataåtkomst, robotar eller annan automatisk eller manuell anordning, programvara, program, kod, algoritm eller metodik, för att få tillgång till, kopiera eller övervaka någon del av någon webbplats eller innehåll, eller på annat sätt reproducera eller kringgå navigeringsstruktur eller presentation av någon webbplats eller innehåll, eller att försöka få tillgång till material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängliga av oss via webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder för att förhindra sådan verksamhet. Denna licens kan återkallas när som helst utan förvarning med eller utan orsak. Du får inte tillåta andra att kopiera, distribuera, utföra eller visa offentligt, förbereda härledda arbeten som bygger på, sändning, utnyttja eller använda någon del av innehållet på denna webbplats förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Ingenting i dessa villkor skall tolkas som överföring av några rättigheter avseende denna webbplats eller dess innehåll till dig eller någon annan, förutom en begränsad licens att använda denna webbplats och dess innehåll på de villkor som uttryckligen anges häri. 

Trots det föregående, och särskilt när det gäller varumärken, Hormels företagsnamn och logotyper (inklusive, utan begränsning, de av dess dotterbolag), alla produkt- och servicenamn, all grafisk återgivning, alla ikonknappar och alla varumärken, servicemärken och logotyper som förekommer på denna webbplats, om inte annat anges, är varumärken (registrerade eller inte), servicemärken och/eller utstyrselmärken tillhörande Hormel Company och/eller dess dotterbolag (”Hormels varumärken”). Övriga varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller utstyrselmärken som nämns, visas, citeras eller på annat sätt anges på denna webbplats tillhör sina respektive ägare. Du har inte behörighet att visa eller använda Hormels varumärken på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd. Du har inte rätt att visa eller använda varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller uttyrselmärken på denna webbplats som ägs av andra utan skriftligt tillstånd från sådana ägare. Användningen eller missbruk av Hormels varumärken eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varuutstyrslar eller annat material häri, förutom vad som tillåts häri, är uttryckligen förbjudet.

Särskilda villkor som gäller specialerbjudanden, funktioner eller funktionaliteter

Denna webbplats kan innehålla specialerbjudanden, funktioner eller funktionaliteter. Till exempel kan du få möjlighet att använda denna webbplats för att delta i lotterier eller tävlingar; att dela recept; att söka jobb, att köpa produkter; eller att utforma och skicka ett "meddelande" till en vän. Dessa specialerbjudanden, funktioner och funktionaliteter kan erbjudas under förutsättning att särskilda villkor gäller, såsom åldersgränser, anmälningstidsfrister, returbestämmelser, eller användarbegränsningar. Om särskilda villkor gäller, kommer vi att publicera lämpliga meddelanden ("Notiser") på avsedd webbplats på anmälningsblanketten, beställningsblanketten eller på registreringssidan. Dessa notiser kompletterar eller ändrar dessa villkor och utgör därmed en del av dessa villkor.

Användarbidrag

I dessa villkor, avses med "Användarbidrag" all text, illustrationer, filer, bilder, grafisk återgivning, fotografier, kommentarer, ljud, musik, video, information, recept, innehåll och annat material du lägger upp, laddar upp, visar, publicerar, distribuerar, överför genom, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt på publika platser på webbplatsen med hjälp av sociala nätverksverktyg som vi gör tillgängliga för dig. Definitionen av "Användarbidrag", omfattar däremot inte återkoppling, som definieras på annnat ställe i dessa villkor. 

Eftersom Hormel inte kontrollerar användarbidragen som publiceras på eller via denna webbplats, kan vi inte garantera och garanterar heller inte sanningshalten, integriteten, lämpligheten eller kvaliteten av användarbidragen. Under inga omständigheter kommer Hormel vara ansvarig på något sätt för användarbidragen. De användare som lägger upp användarbidrag är ensam ansvariga för det innehåll de innehåller. 

Bestämmelser gällande användarbidrag. Följande villkor gäller när du lägger upp användarbidrag på denna webbplats. 

Du får inte:

Publicera något användarbidrag som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, sekretess eller publiceringsrättigheter, bestämmelser om affärshemligheter, sekretessrättigheter, kontraktsrättigheter eller andra rättigheter utan uttryckligt tillstånd från ägaren av respektive rättighet; och du är ensam ansvarig för eventuella skador till följd av din underlåtenhet att få ett sådant tillstånd eller för övrig skada orsakad till följd av användarbidrag du lämnar in; 

Publicera något användarbidrag som är skadligt; hatiskt; hotande; smädande; trakasserande; ärekränkande; sexuellt, vulgärt, oanständigt, obscent eller pornografiskt; stötande; olämpligt; eller provocerande; 
Publicera något användarbidrag som du vet (eller rimligen borde veta) är falskt, bedrägligt eller vilseledande; 

Publicera något användarbidrag som innehåller mjukvaruvirus eller andra program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av datormjukvaror eller hårdvaror eller telekommunikationsutrustning; 

Publicera någon privat information om en annan person, inklusive adresser, telefon-nummer, e-postadresser, och så vidare; 

Uppträda som en annan person eller företag, eller falskeligen uppge eller på annat sätt ljuga om dig själv, din ålder, eller din anknytning till någon person eller företag; 

Använda denna webbplats på ett sätt som bryter mot lagar eller förordningar; 

Använda denna webbplats för att värva pengar, varor eller tjänster för privat vinning eller för välgörenhetsändamål; 

Använda denna webbplats för att främja politiska åsikter eller kandidater; 

Använda denna webbplats för att göra reklam för några varor eller tjänster eller för att värva köp eller försäljning av produkter eller tjänster; 

Använda denna webbplats för att sända kedjebrev eller skräppost; 

Använda denna webbplats för att främja eller marknadsföra någon kriminell eller olaglig verksamhet eller för att ge information om hur olaglig verksamhet kan bedrivas; 

Använda denna webbplats på ett sätt som stör, inaktiverar, avbryter, försämrar, eller skapar en orimlig börda för nätverk och tjänster som stödjer webbplatsen; 

Använda denna webbplats för att samla e-postadresser eller annan kontaktinformation om andra användare genom elektroniska eller andra media i syfte att skicka oönskade e-post-, eller andra oönskade meddelanden; 

Använda denna webbplats på ett sätt som, i vårt eget gottfinnande, begränsar eller förhindrar någon annan användare från att kunna använda eller uppskatta webbplatsen. 

Använda webbplatsen på ett sätt som antyder ett samband med vårt företag eller någon av våra dotterbolag, filialer, anställda, produkter eller varumärken. 

Använda denna webbplats på några sätt som bryter mot dessa villkor.

Rätt att övervaka och ta bort användarbidrag.

Du förstår att vi har rätt (men inte skyldighet) att övervaka användarbidrag och rätt (men inte skyldighet), i vårt eget gottfinnande, att avlägsna eventuella användarbidrag som bryter mot dessa villkor eller av någon annan anledning. Vi har också rätt att lämna ut användarbidrag och identiteten på den användare som publicerat dem som svar på en stämning eller när vi anser att ett avslöjande är lämpligt för att följa lagar eller ett domstolsbeslut, att förhindra eller utreda ett eventuellt brott eller andra överträdelser av lagen, för att skydda Hormels rättigheter eller andras, eller för att tillämpa dessa villkor. Vi har också rätt att avsluta ditt tillträde till och användning av denna webbplats, eller att modifiera, redigera, eller blockera dina sändningar till denna webbplats.

Vår användning av användarbidrag

Du äger upphovsrätten till alla ursprungliga användarbidrag som du publicerar. Vi hävdar inte någon upphovsrätt till användarbidrag. Men genom att använda denna webbplats ger du oss och våra dotterbolag, filialer och rättsefterträdare en evig, oåterkallelig, världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens till att utnyttja, använda, kopiera, avslöja, visa eller offentligt utföra, distribuera, förbättra och ändra alla användarbidrag du lämnar till oss för vilket syfte som helst, utan restriktioner och utan att kompensera dig på något sätt. 

Bland annat innebär det att vi har ingen skyldighet att behandla dina användarbidrag som konfidentiella och att du inte ska ha några förväntningar på sekretess i några användarbidrag som du publicerar 

Vid utövandet av de rättigheter som du beviljar oss, vi kanske eller kanske inte, i eget gottfinnande, anger ditt namn, likhet, foto eller biografisk information i samband med dina användarbidrag. Genom att skicka in, avslöja eller erbjuda användarbidrag, ger du oss härmed rätten att använda ditt namn, likhet, foto eller biografisk information i samband med vårt utnyttjande av de rättigheter som anges ovan. 

Genom att frivilligt ge användarbidrag till oss, samtycker du till dessa villkor; intygar till oss att användarbidrag som du tillhandahåller är av dig ursprungligen skapat arbete eller att du äger eller kontrollerar alla rättigheter och har rätt att bevilja licens som beskrivits ovan. Offentliggörande eller användning av något innehåll görs i vårt eget gottfinnande och vi har ingen skyldighet att använda användarbidrag som du lämnar in. 
 

Meddelande om anspråk på upphovsrättsintrång

Vi kränker inte medvetet eller tillåter andra att kränka någon annans upphovsrätt. Vi kommer omgående ta bort eller inaktivera tillgång till material som vi vet gör intrång eller om vi blir medvetna om omständigheter som visar att intrångsaktiviteter är uppenbara. Vi kan också neka dig tillgång till denna webbplats om du publicerar eller överför användarbidrag som utgör intrång. 

Om du begär borttagning av innehåll på grund av kränkning av din upphovsrätt, observera att Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") kan användas av upphovsrättsinnehavare som tror att material som finns på Internet kränker deras rättigheter enligt USA:s upphovsrättslagstiftning. Om du tror att ditt eget verk, eller ett verk av en tredje part för vilken du har behörighet att agera, finns på denna webbplats eller har på annat sätt kopierats och gjorts tillgänglig på denna webbplats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen meddela oss omedelbart. Din anmälan skall vara skriftligt och omfatta

  • En elektronisk eller fysisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller den person som är bemyndigad att handla på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren;
  • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts;
  • En beskrivning av var det material som du påstår gör intrång ligger på denna webbplats (inklusive URL, titel och/eller artikelnummer i förekommande fall, eller andra identifierande egenskaper);
  • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress, och, om du inte är ägare till upphovsrätten, namnet på ägaren, och
  • En skriftlig förklaring från dig om att du har en god anledning att tro att den omstridda användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dennes agent eller lagen; och
  • Ett uttalande från dig, under ed, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har fullmakt att agera på upphovsrättsinnehavarens räkning.
Ditt meddelande ska skickas till: 

Copyright Attorney, Legal Department
1 Hormel Place
Austin, MN 55.912
Fax: 507-437-5838 E-post: copyrightagent@hormel.com 

Meddelanden från en upphovsrättsinnehavare eller en person som har rätt att agera på dess vägnar som inte uppfyller kraven i DMCA ska inte anses meddelat i tillräcklig grad och får inte anses ge oss själva kännedom om fakta eller omständigheter från vilken intrångsmaterial eller intrångsakter är uppenbara.

 

Din återkoppling

I dessa villkor avser "återkoppling" allt material som du publicerar på eller via denna webbplats som specifikt handlar om hur vi kan förbättra denna webbplats och/eller de produkter och tjänster vi gör tillgängliga via denna webbplats. Även om vi inte gör anspråk på äganderätt av användarbidrag som du publicerar med hjälp av denna webbplats, kommer återkopplingar som du lämnar till oss via denna webbplats vara och förbli vår exklusiva egendom. Inlämning av återkopplingar uppfattas som en överlåtelse av alla globala rättigheter till dina återkopplingar, inklusive all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i samband med dessa. Vi kommer att ha rätt att exploatera, använda, kopiera, avslöja, visa eller offentligt utföra, distribuera, förbättra och ändra återkopplingar som du skickar för vilket ändamål som helst, utan restriktioner och utan att kompensera dig på något sätt. Av denna anledning ber vi att du inte skickar oss någon återkoppling som du inte vill överlåta till oss.

Tredjepartsinnehåll

Några av de artiklar, kolumner, information och annat material som finns via denna webbplats tillhandahålls till oss av en tredje part (andra än besökare till denna webbplats). Där det enligt vår mening är praktiskt möjligt, är källan till detta tredjepartsmaterial identifierad. Detta tredjeparts material tillhandahålls endast för ditt intresse och bekvämlighet. Vi godkänner inte detta material eller tredje part som levererar det till oss, och vi är inte ansvariga för, eller garanterar eller står bakom att detta material är aktuellt, korrekt, fullständigt eller tillförlitligt. 

De åsikter som uttrycks i detta material är strikt författarnas och inte nödvändigtvis återspeglar våra synpunkter eller åsikter. Om det finns en tvist mellan personer som använder denna webbplats eller mellan personer som finns på denna webbplats och en tredje part, är du härmed införstådd med och godkänner att vi under inga omständigheter har skyldighet att engagera oss i tvisten. Om det finns en sådan tvist, fritar du härmed Hormel Foods och dess tjänstemän, chefer, anställda, partners, efterträdare, agenter, filialer, dotterbolag och deras närstående företag från fordringar, krav och skadestånd av alla slag som härrör från, eller i samband med, eller på något sätt har samband med sådan tvist. 

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part. Vi driver inte eller kontrollerar, i något avseende, eller nödvändigtvis stödjer innehållet som finns på dessa tredjepartswebbplatser. Du förutsätts ha ensamt ansvar för din användning av tredje parts länkar. Vi är inte ansvariga för något innehåll som publiceras på tredjeparts webbplatser och är inte ansvariga gentemot dig för eventuell förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av att du befattar dig med någon tredje part eller deras hemsida.

Mobil

Denna webbplats kan innehålla vissa funktioner och tjänster som kan vara tillgängliga via din mobiltelefon, inklusive, utan begränsning: (a) möjligheten att ladda upp till denna webbplats via din mobiltelefon (b) förmåga att ta emot och svara på meddelanden och skicka innehåll och meddelanden via SMS, och (c) möjlighet att få åtkomst till den här webbplatsen från din mobiltelefon (gemensamt nämnt som "mobiltjänster"). Operatörens normala priser och avgifter för meddelanden och data tillämpas. Din operatör kan förbjuda eller begränsa vissa tjänster och vissa tjänster kan vara inkompatibla med din operatör eller mobila enhet. Du bör rådfråga din operatör för att ta reda på vilka planer som finns och hur mycket de kostar. Alla avgifter faktureras av och betalas till din mobiloperatör. Genom att använda mobila tjänster godkänner du att vi kan kommunicera med dig angående webbplatsen och våra partners via SMS, MMS, textmeddelanden eller andra elektroniska media till din mobila enhet och att viss information om din användning av mobila tjänster kommer att meddelas till oss. 

Genom att lämna ditt telefonnummer för att få mobiltjänster, kan du få ett SMS textmeddelande som kräver svar om bekräftelse från din mobiltelefon eller enhet. Ditt textmeddelande om bekräftelsesvar kommer att utgöra ett avtal om att följa villkoren. Skriv "STOP" från din mobiltelefon och vi kommer att avregistrera dig från vår SMS tjänst. Du kommer att få ett ”OPT-OUT” bekräftelsemeddelande och du kommer inte att få några ytterligare meddelanden förrän du omregistrerar dig på vår webbplats eller om du initierar ytterligare textförfrågningar. Från din mobiltelefon, kan du begära ytterligare information när som helst genom att skicka texten HJÄLP. 

Du samtycker till att i samband med mobiltjänsterna som du är registrerad för, att vi kan skicka meddelanden till din mobila enhet angående oss eller andra parter. Vidare kan vi samla information relaterad till din användning av mobila tjänster.

FRISKRIVNING

VI LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, ELLER någon produkt eller tjänst tillgängliga på denna webplats eller stödd via denna webplats. Denna webbplats och all information, produkter och tjänster som GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR", "SOM DET ÄR TILLGÄNGLIGT", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, frånsäger VI OCH VÅRA DOTTERBOLAG oss från alla GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE DENNA WEBBPLATS OCH INFORMATION, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA via denna webbplats. UTAN ATT GENERELLT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, friskriver VI OCH VÅRA DOTTERBOLAG OSS FRÅN ALLA GARANTIER, uttryckliga eller underförstådda, (A) ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, (B) TILL FÖLJD AV BEHANDLING ELER ELLER UTFÖRANDE; (C) AVSEENDE SÄKERHETEN FÖR VÅRA webbplatser; (D) ATT INNEHÅLLET PÅ våra webbplatser är korrekt, fullständigt, AKTUELLT ELLER TILLFÖRLITLIG; OCH (E) ATT våra WEBPLATSER kommer att fungera utan avbrott ELLER FEL. 

Hormel STÖDER INTE OCH ÄR inte Ansvarig FÖR uttalanden, råd och åsikter FRAMFÖRDA AV ANDRA ÄN Auktoriserade talespersoner HOS Hormel. Vi stödjer inte OCH ÄR inte ansvariga FÖR NÅGRA UTTALANDEN, rådgivning eller åsikter SOM FINNS I användarBIDRAG OCH SÅDANA UTTALANDEN, Råd och Synpunkter ÅTERSPEGLAR Inte PÅ NÅGOT SÄTT UTTALANDEN, Rådgivning OCH yttranden SOM GÖRS AV HORMEL. VI GÖR Inte NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER Garantier MOT RISKEN FÖR RADERING, felleverans ELLER FEL VID LAGRING AV KOMMUNIKATION, Personliga inställningar Eller ANNAN INFORMATION. Vissa JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV vissa Garantier. Följaktligen kan NÅGRA AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR FRÅN GARANTIER INTE VARA AVSEDDA FÖR DIG.

Ersättning

Du samtycker till att värna, gottgöra och hålla Hormel, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer, och dess och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare skadeslösa från och mot alla krav, fordringar, skulder, skador, domar, utmärkelser, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller i samband med dina överträdelser mot dessa villkor eller din användning av denna webbplats, inklusive dina användarbidrag, all användning av denna webbplatsens innehåll, tjänster och produkter andra än de som uttryckligen godkänts i dessa villkor eller din användning av information som erhållits från denna webbplats.

ANSVARSBEGRÄNSNING

VI ÄR INTE ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT för NÅGRA användarBIDRAG. Även om vi HAR REGLER FÖR ANVÄNDARBIDRAG KONTROLLERAR VI INTE och ÄR INTE ANSVARIGA FÖR VAD ANVÄNDARE lägger upp på eller VIA denna WEBBPLATS och VI är INTE ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSTÖTLIGT, Opassande, obscent, rättsstridigt, kränkande ELLER FALSKT ANVÄNDARBIDRAG SOM DU KAN PÅTRÄFFA PÅ DENNA WEBBPLATS I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, SKALL VI ELLER VÅRA DOTTERBOLAG, ELLER NÅGON AV VÅRA RESPEKTIVE Anställda, chefer, styrelseledamöter, agenter, leverantörer, LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, i samband med någon information, produkter eller tjänster SOM Tillhandahålls eller köps genom våra webbplatser. 

DETTA ÄR EN HELTÄCKANDE BEGRÄNSNING AV ANSVAR SOM GÄLLER ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR AV NÅGOT SLAG (VARE SIG DIREKT, INDIREKT, GENERELLT, SPECIELLT FÖLJDSKADOR, SKADESTÅND ELLER ANNAT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER ELLER VINST), vare sig anspråket BASERAS PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM VÅR representant eller den AUKTORISERADE Företrädare för någon av våra DOTTERBOLAG HAR INFORMERATS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH UTAN HÄNSYN TILL EFFEKTIVITETEN AV andra rättsmedel. 

OM NÅGON DEL AV DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR befinns vara ogiltig eller EJ MÖJLIG ATT VERKSTÄLLA av någon anledning, då BLIR VÅRT OCH VÅRA DOTTERBOLAGS TOTALA ANSVAR (INKLUSIVE ANSVAR FÖR någon annan person eller FÖRETAG vars ANSVAR Annars skulle ha varit BEGRÄNSAT) För ANSVAR som annars skulle ha Begränsats SKALL INTE ÖVERSTIGA ETT BELOPP, om NÅGOT, av de belopp SOM DU BETALAT TILL OSS eller TILL tillämpligT DOTTERBOLAG I SAMBAND med DEN TILLÄMPBARA produkten ELLER TJÄNSTEN eller om du INTE har betalat några sådana BELOPP, $10.00. 

VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. Följaktligen KAN vissa AV föregående begränsninga inte VARA TILLÄMPLIGA NÄR GÄLLER DIG

Tillförlitligheten av publicerad information.

Den information som presenteras på eller via denna webbplats görs tillgänglig endast för allmänna informationsändamål. Information som är tillgänglig på denna webbplats är inte avsedd att vara ett substitut för professionell medicinsk rådgivning. Information är många gånger allmän till sin natur och kan vara till hjälp för vissa personer, men inte andra, beroende på personliga behov. Du bör alltid rådgöra med din personliga läkare innan du ändrar eller börjar en ny diet eller träningsprogram. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller dröj inte med att söka hjälp på grund av något du har läst på denna webbplats.

Lösenordsskyddade platser på våra webbplatser

För att skydda dig, kan vissa delar av denna webbplats vara skyddade med lösenord. Du är ansvarig för bibehållandet av sekretessen gällande dina lösenord. Vi har rätt att anta att någon som har tillgång till Webbplatsen med ett lösenord som tilldelats dig har rätt att göra det. Du kommer att vara ensam ansvarig för de aktiviteter som någon vidtar på denna webbplats med ett lösenord som tilldelats dig, även om den enskilde inte i själva verket godkänts av dig. Om du har anledning att tro att ditt lösenord används utan tillstånd, måste du omedelbart ändra det med funktionen som tillhandahålls på denna webbplats. 

För att få tillgång till eller använda vissa av funktionerna på denna webbplats, kan du behöva bli en registrerad användare. Om du blir en registrerad användare, kommer du att ge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig som du kan bli ombedd att ange i anmälningsblanketter, om sådan information ändras, ska du omgående uppdatera relevant registreringsinformation. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto eller i övrigt neka dig tillgång till denna webbplats med vårt eget gottfinnande för någon eller ingen anledning, utan förvarning och utan ansvar. Om du är under tretton år (13), då är det inte tillåtet för dig att registrera dig som en användare eller på annat sätt lämna personlig information till oss.

Användning av denna webbplats utanför USA

Denna webbplats är avsedd att användas av personer som är bosatta i USA och har utformats i enlighet med amerikansk lag. Vi anser inte att denna webbplats eller dess innehåll, produkter, eller tjänster som tillhandahålls genom denna webbplats är lämpliga för platser utanför USA, och inte heller att denna webbplats eller innehåll, produkter eller tjänster som görs tillgängliga via denna webbplats uppfyller lagstiftningen i något annat land. Om du får tillgång till denna webplats från platser utanför USA, ansvarar du för att följa alla tillämpliga lokala lagar.

Vårt huvudkontor finns i Austin, Minnesota, USA. Dessa villkor skall regleras enligt lagstiftningen i delstaten Minnesota utan hänsyn till dess bestämmelsr om lagvalsregler. Alla åtgärder eller förfaranden till följd av eller i samband med dessa villkor skall avgöras uteslutande i statlig eller federal domstol i delstaten Minnesota. Du samtycker härmed oåterkalleligen till den jurisdiktionen av nämnda domstolar för alla sådana ändamål.

Vår on-line sekretesspolicy

All information vi samlar in på denna webbplats är föremål för vår sekretesspolicy, som uttryckligen införlivas häri. Genom att använda denna webbplats samtycker du till alla åtgärder som vidtas av oss när det gäller din information i efterlevnad av sekretesspolicyn.

Diverse

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan ändra, redigera, radera, upphäva eller avsluta webbplatsen (eller någon del därav), tillfälligt eller permanent och/eller information, material, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga genom denna webbplats (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att vi inte kan hållas ansvariga för dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, redigering, radering, avstängning eller upphörande av denna webbplats. 

Vår underlåtenhet att när som helst kräva fullgörande av någon bestämmelse i dessa villkor eller att inte utöva någon rättighet däri ska inte anses vara ett avstående från en sådan bestämmelse eller sådan rättighet. Alla undantag skall vara skriftliga. Om inte ett skriftligt avstående innehåller ett uttryckligt uttalande om motsatsen, kommer inget avstående från Hormel för brott mot någon bestämmelse i dessa villkor eller någon annan rätt som avses häri tolkas som ett avstående från något fortsatt eller efterföljande brott mot sådan bestämmelse, ett upphävande av bestämmelsen i sig, eller ett avstående av någon rättighet enligt dessa villkor. 

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses stå i strid med lagen av en behörig domstol, kommer en sådan bestämmelse att ändras och tolkas så att på bästa sätt uppnå de mål med den ursprungliga bestämmelsen som i största möjliga utsträckning är tillåtet enligt lag och övriga bestämmelser i dessa villkor kommer att förbli i full kraft och verkan. 

Dessa villkor (tillsammans med vår sekretesspolicy och eventuella meddelanden som gäller för dig) innehåller hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och Hormel när det gäller denna webbplats och ersätter alla tidigare kommunikationer, förhandlingar och avtal, vare sig muntliga, skriftliga eller elektroniska, mellan dig och Hormel med avseende på denna webbplats och din användning av denna.

Kontakt

För att ställa frågor eller kommentera dessa villkor, kontakta oss på: 

Hormel Foods Corporation
En Hormel Place
Austin, MN 55.912
Attn: Juridiska avdelningen

www.hormelfoods.com/About/Legal/Terms